Ποιος ο ρόλος του Awareness σε ένα Marketing Funnel;

Digital Marketing

Ποιος ο ρόλος του Awareness σε ένα Marketing Funnel;

Το Awareness είναι το ανώτατο στάδιο σε ένα marketing funnel και η αρχή στο ταξίδι ενός αγοραστή (customer journey) προς την αγορά.

Σκοπός στο στάδιο του Awareness είναι να προσελκύσουμε δυνητικούς πελάτες (lead generation) που θα γνωρίσουν την επιχείρησή σας και θα αρχίσουν το ταξίδι τους προς την ολοκλήρωση της πώλησης.

Ανάλογα με την εκάστοτε στρατηγική/βιομηχανία/budget κτλ., η δημιουργία ενός campaign που θα εμφανιστεί στο μέγιστο αριθμό ατόμων ίσως να μην είναι τόσο αποδοτική και ενδέχεται πρέπει να γίνει φιλτράρισμα ώστε η καμπάνια να εμφανίζεται σε άτομα που είναι πιο πιθανό να τη θυμούνται (Estimated Ad Recall Lift).

Το δίκτυο διαφημίσεων του Facebook έχει κύριο στόχο τη δημιουργία ενδιαφέροντος, αντί να περιμένετε τους πελάτες να αποφασίσουν ότι πρέπει να σας βρουν, επομένως είναι το τέλειο μέσο για την αύξηση των πωλήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το δικό σας marketing funnel και να χτίσουμε τη στρατηγική που θα σας προσφέρει μια συνεχόμενη ροή πωλήσεων.