Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (GDPR). Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων σας, για το λόγο αυτό έχουμε εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.


2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο μας και εφ’ όσον αλληλεπιδρά με αυτόν  είναι πιθανό να συλλεχθούν ορισμένες πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Email, Διεύθυνση IP (IP Address), Δεδομένα πλοήγησης (cookies), Timestamps & Στοιχεία της συσκευής σύνδεσης. Είναι δυνατό να επεξεργαζόμαστε και άλλες πληροφορίες, εφ’ όσον αυτές εισάγονται από τον ίδιο τον χρήστη στα πεδία «ελεύθερου κειμένου» των φορμών όπως για παράδειγμα στη φόρμα που υπάρχει στην ενότητα της επικοινωνίας.


3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;


Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για σκοπούς που βασίζονται σε νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, στην εκπλήρωση του συμβολαίου μας μαζί σας, στη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή / και στη συγκατάθεσή σας.


4. ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;


Μοιραζόμαστε πληροφορίες μόνο με τη συγκατάθεσή σας, για συμμόρφωση με τους νόμους, για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, για την προστασία των δικαιωμάτων σας ή για την εκπλήρωση επιχειρηματικών υποχρεώσεων.


5. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ.


Διατηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.


6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Τα βασικά δικαιώματα που προβλέπονται στον GDPR είναι: δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα στη φορητότητα, υποχρέωση γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης.